نام واحد : خلیلی-تقی

نام محصول : میوه جات خشک

 • سریال مجوز : 1341047
 • شماره مجوز : 19382
 • تاریخ مجوز : 18/03/1391
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%