نام واحد : خلیلی-تقی

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : مبارکه خ ش...
 • تلفن شرکت : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی دهسرخ
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : تقی خلیلی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی دهسرخ

نام محصول : میوه جات خشک

 • سریال مجوز : 1341047
 • شماره مجوز : 19382
 • تاریخ مجوز : 18/03/1391
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%