نام واحد : احمد گل کار رفسنجانی

  • استان : کرمان
  • شهر : کرمان
  • نشانی شرکت : کرمان-پارک...
  • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : کرمان -ناحیه صنعتی علی آبادماهان
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : احمد گل کار رفسنجانی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : اردگندم نوع والسی

  • سریال مجوز : 2612271
  • شماره مجوز : 4/17806
  • تاریخ مجوز : 16/03/1391
  • کد محصول : 15311111
  • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
  • ظرفیت : 90,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 33%
    33%