نام واحد : رمضان پرویزی

نام محصول : ارد جو

 • سریال مجوز : 2213438
 • شماره مجوز : 1084
 • تاریخ مجوز : 11/03/1378
 • کد محصول : 15311121
 • شرح محصول : ارد جو
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%