نام واحد : تلادم

نام محصول : تخم مرغ مایع

 • سریال مجوز : 2214034
 • شماره مجوز : 28512
 • تاریخ مجوز : 20/08/1388
 • کد محصول : 15491911
 • شرح محصول : تخم مرغ مایع
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%