نام واحد : مارال نوش فجر

نام محصول : بستنی یخی - یخمک

 • سریال مجوز : 2214398
 • شماره مجوز : 5581
 • تاریخ مجوز : 22/02/1387
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%