نام واحد : حسین آل بویه

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 2214843
 • شماره مجوز : 36876
 • تاریخ مجوز : 28/12/1384
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%