نام واحد : مشکات سبزآرکوین

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2215109
 • شماره مجوز : 18232
 • تاریخ مجوز : 19/05/1387
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%