نام واحد : محرم شیری زاده مینق

نام محصول : پودرکتلت

 • سریال مجوز : 1145915
 • شماره مجوز : 4148
 • تاریخ مجوز : 12/02/1391
 • کد محصول : 15132211
 • شرح محصول : پودرکتلت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%