نام واحد : شرکت صنایع غذایی موعود ازنا

نام محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات

 • سریال مجوز : 2904034
 • شماره مجوز : 3987
 • تاریخ مجوز : 24/03/1391
 • کد محصول : 15491610
 • شرح محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%