نام واحد : شرکت تعاونی چند منظوره شتاب آذر

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : بلوار رسالت...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بهمن پورکاظم چورسی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کتلت گوشتی

 • سریال مجوز : 1218404
 • شماره مجوز : 110/10813
 • تاریخ مجوز : 24/03/1391
 • کد محصول : 15111714
 • شرح محصول : کتلت گوشتی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%