نام واحد : نیکخواه بازرگان کویر

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای

 • سریال مجوز : 3427050
 • شماره مجوز : 14009
 • تاریخ مجوز : 21/03/1391
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%