نام واحد : پژمان نعمتی مرادلو

نام محصول : بسته بندی موادغذائی برای هواپیما

 • سریال مجوز : 2215591
 • شماره مجوز : 6990
 • تاریخ مجوز : 01/03/1386
 • کد محصول : 15492760
 • شرح محصول : بسته بندی موادغذائی برای هواپیما
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%