نام واحد : محمد بهروز نیا

نام محصول : بسته بندی مربا

 • سریال مجوز : 1937637
 • شماره مجوز : 1660
 • تاریخ مجوز : 22/03/1391
 • کد محصول : 15132311
 • شرح محصول : بسته بندی مربا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%