نام واحد : تولیدی وبسته بندی نگین گسترساعی

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : تهران...
 • تلفن شرکت : *******212
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ایوانکی گرمسار فاز توسعه بلوار تلاش نبش تلاش3 قطعه33و32
 • تلفن واحد : **********023
 • مدیر : محمد حسین عطاریان
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : بسته بندی قند خرد شده از کله

 • سریال مجوز : 2215730
 • شماره مجوز : 41212
 • تاریخ مجوز : 08/12/1390
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%