نام واحد : ناردانه پاسارگاد

نام محصول : مکمل غذایی معدنی پروتئینی دام وطیور و آبزیان

 • سریال مجوز : 2114915
 • شماره مجوز : 118/8926
 • تاریخ مجوز : 28/03/1391
 • کد محصول : 15331118
 • شرح محصول : مکمل غذایی معدنی پروتئینی دام وطیور و آبزیان
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%