نام واحد : محمد علی جعفری ملک ابادی

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 2423208
 • شماره مجوز : 28504
 • تاریخ مجوز : 01/04/1391
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%