نام واحد : خوش خوراک البرز

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رامین پتفت
 • تلفن مدیر : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنجاله سویا

 • سریال مجوز : 4100452
 • شماره مجوز : 54331
 • تاریخ مجوز : 09/03/1391
 • کد محصول : 15141254
 • شرح محصول : کنجاله سویا
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%