نام واحد : خوش خوراک البرز

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 4100452
 • شماره مجوز : 54331
 • تاریخ مجوز : 09/03/1391
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 24,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%