نام واحد : کامران نوروزی اساسی

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 2221163
 • شماره مجوز : 15368
 • تاریخ مجوز : 06/04/1391
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%