نام واحد : طیبی نیا-سیدجمال

نام محصول : کنسانتره مخلوط میوه جات

 • سریال مجوز : 1341121
 • شماره مجوز : 26908
 • تاریخ مجوز : 07/04/1391
 • کد محصول : 15491514
 • شرح محصول : کنسانتره مخلوط میوه جات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%