نام واحد : مجتبی بختیاری

نام محصول : نان قندی

 • سریال مجوز : 2215917
 • شماره مجوز : 5725
 • تاریخ مجوز : 15/02/1389
 • کد محصول : 15411121
 • شرح محصول : نان قندی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%