نام واحد : طیبی نیا-سیدجمال

نام محصول : نوشابه های غیرالکلی

 • سریال مجوز : 1341121
 • شماره مجوز : 26908
 • تاریخ مجوز : 07/04/1391
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 15,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%