نام واحد : بسته بندی پارس ققنوس آریا

نام محصول : میوه جات منجمد بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 3027628
 • شماره مجوز : 701/9973
 • تاریخ مجوز : 03/04/1391
 • کد محصول : 15131111
 • شرح محصول : میوه جات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%