نام واحد : شبانعلی فتحی

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 2423264
 • شماره مجوز : 30185
 • تاریخ مجوز : 06/04/1391
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%