نام واحد : محرم آقاقاسمی ومحمودطاهر

نام محصول : بسته بندی نمک تصفیه

 • سریال مجوز : 2200306
 • شماره مجوز : 31692
 • تاریخ مجوز : 07/10/1385
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 8,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%