نام واحد : تعاونی نمک کوبی شماره 9 سمنان

نام محصول : بسته بندی نمک نمک صنعتی

 • سریال مجوز : 2200162
 • شماره مجوز : 34292
 • تاریخ مجوز : 30/10/1385
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%