نام واحد : عبدالله وحدت

نام محصول : غذاهای اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت

 • سریال مجوز : 3027637
 • شماره مجوز : 701/12137
 • تاریخ مجوز : 10/04/1391
 • کد محصول : 15492350
 • شرح محصول : غذای های اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%