نام واحد : محمد نریمان

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 2423309
 • شماره مجوز : 33774
 • تاریخ مجوز : 14/04/1391
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%