نام واحد : مرواریدکویرایوانکی

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 2216534
 • شماره مجوز : 21771
 • تاریخ مجوز : 16/06/1387
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%