نام واحد : پتروشیمی آوای شهریار

نام محصول : رنگ خوراکی طبیعی بتا کاروتن

 • سریال مجوز : 2114938
 • شماره مجوز : 118/19632
 • تاریخ مجوز : 12/11/1390
 • کد محصول : 100000236
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%