نام واحد : سعدی صفری

 • استان : ایلام
 • شهر : چرداول
 • نشانی شرکت : شیروان...
 • تلفن شرکت : ********************093جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیروان چرداول-ناحیه صنعت شباب
 • تلفن واحد : ********************093جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعدی صفری
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پروتئین ازسویا

 • سریال مجوز : 1406712
 • شماره مجوز : 122/5712
 • تاریخ مجوز : 17/04/1391
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%