نام واحد : فرآورده های لبنی فجرشاهرود

نام محصول : پنیرسفیدایرانی به روش UF

 • سریال مجوز : 2216597
 • شماره مجوز : 32052
 • تاریخ مجوز : 30/08/1387
 • کد محصول : 15201253
 • شرح محصول : پنیرسفیدایرانی
 • ظرفیت : 11,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%