نام واحد : تعاونی امیر گرمسار

نام محصول : بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 2214612
 • شماره مجوز : 7946
 • تاریخ مجوز : 08/03/1387
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%