نام واحد : تولیدی بازرگانی مواد غذایی تکناب

نام محصول : تولید و تصفیه روغن زیتون

 • سریال مجوز : 2214644
 • شماره مجوز : 44104
 • تاریخ مجوز : 29/11/1387
 • کد محصول : 15141413
 • شرح محصول : تصفیه روغن زیتون
 • ظرفیت : 160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%