نام واحد : علی سوهانی

نام محصول : شیرطعم دار

 • سریال مجوز : 1507050
 • شماره مجوز : 11577
 • تاریخ مجوز : 18/04/1391
 • کد محصول : 15201220
 • شرح محصول : شیرطعم دار
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%