نام واحد : رنگین دانه پارس

نام محصول : بسته بندی قهوه فوری

 • سریال مجوز : 2217016
 • شماره مجوز : 40818
 • تاریخ مجوز : 04/12/1386
 • کد محصول : 15491121
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه فوری
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%