نام واحد : نمک صدف سمنان

نام محصول : بسته بندی نمک تصفیه

 • سریال مجوز : 2200120
 • شماره مجوز : 5015
 • تاریخ مجوز : 17/02/1386
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%