نام واحد : فرآوررده های لبنی فجر شاهرود

نام محصول : پنیرپاستوریزه پنیر پروسس

 • سریال مجوز : 2221175
 • شماره مجوز : 16185
 • تاریخ مجوز : 10/04/1391
 • کد محصول : 15201251
 • شرح محصول : پنیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%