نام واحد : به دانه شامرزا

نام محصول : مکملهای غذایی دام

 • سریال مجوز : 2216687
 • شماره مجوز : 46141
 • تاریخ مجوز : 24/12/1389
 • کد محصول : 15331131
 • شرح محصول : مکملهای غذایی دام
 • ظرفیت : 4,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%