نام واحد : آسیه خاتون حیدرنژاد بیشه

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل ابتدای...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : آسیه خاتون حیدرنژاد بیشه
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 3027648
 • شماره مجوز : 701/13083
 • تاریخ مجوز : 18/04/1391
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%