نام واحد : فرآورده های نشاسته پارسیان

نام محصول : نشاسته از گندم

 • سریال مجوز : 2206958
 • شماره مجوز : 20885
 • تاریخ مجوز : 24/06/1386
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 4,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%