نام واحد : بهرام صاحب جمعی

نام محصول : بسته بندی نمک تصفیه شده

 • سریال مجوز : 2213448
 • شماره مجوز : 35196
 • تاریخ مجوز : 19/10/1386
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%