نام واحد : تاپ مینا آمل

نام محصول : سیرداغ

 • سریال مجوز : 3027672
 • شماره مجوز : 701/13745
 • تاریخ مجوز : 22/04/1391
 • کد محصول : 15131471
 • شرح محصول : سیرداغ
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%