نام واحد : صنعت غذایی بنا

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 4100464
 • شماره مجوز : 57203
 • تاریخ مجوز : 17/04/1391
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%