نام واحد : نمک سیف گرمسار

نام محصول : نمک صنعتی

 • سریال مجوز : 2219685
 • شماره مجوز : 18670
 • تاریخ مجوز : 25/04/1391
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%