نام واحد : علی پورکریم آبادی

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2612307
 • شماره مجوز : 4/25268
 • تاریخ مجوز : 13/04/1391
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%