نام واحد : دهکده نان البرز

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 4100465
 • شماره مجوز : 55686
 • تاریخ مجوز : 27/03/1391
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%