نام واحد : دان و علوفه شرق

نام محصول : ا

 • سریال مجوز : 4022484
 • شماره مجوز : 15710
 • تاریخ مجوز : 23/07/1390
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%