نام واحد : مجتمع کشت وصنعت نانا

نام محصول : انواع سالادبرپایه سبزیجات ومیوه جات[انواع سالاد فصل ومیوه]

 • سریال مجوز : 2219383
 • شماره مجوز : 15880
 • تاریخ مجوز : 19/05/1390
 • کد محصول : 15132143
 • شرح محصول : انواع سالادبرپایه سبزیجات ومیوه جات[انواع سالاد فصل ومیوه]
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%