نام واحد : صدیقه صالحی شهربابکی

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 2612314
 • شماره مجوز : 4/91/26872
 • تاریخ مجوز : 18/04/1391
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%