نام واحد : زرین پاراج شرق

نام محصول : بسته بندی قند حبه

 • سریال مجوز : 2211021
 • شماره مجوز : 10787
 • تاریخ مجوز : 30/03/1388
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%