نام واحد : محمد حسین صفوی

نام محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی

 • سریال مجوز : 2219538
 • شماره مجوز : 41075
 • تاریخ مجوز : 19/11/1389
 • کد محصول : 15431350
 • شرح محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%