نام واحد : تولید صنایع غذایی آذر زاگرس بروجرد شماره 6796

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد...
 • تلفن شرکت : *******662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد یکی از محل های مجاز
 • تلفن واحد : *******662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن پیمانفر
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرکه انگور

 • سریال مجوز : 2911883
 • شماره مجوز : 6103
 • تاریخ مجوز : 27/04/1391
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%