نام واحد : تولیدی بازرگانی موادغذائی تکنام

نام محصول : بسته بندی سرکه سیب

 • سریال مجوز : 2214925
 • شماره مجوز : 12866
 • تاریخ مجوز : 14/04/1388
 • کد محصول : 15492452
 • شرح محصول : سرکه سیب
 • ظرفیت : 2,130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%