نام واحد : تولید صنایع غذایی آذر زاگرس بروجرد شماره 6796

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 2911883
 • شماره مجوز : 6103
 • تاریخ مجوز : 27/04/1391
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%