نام واحد : تعاونی تولیدی صنعتی فرآورده های گوشتی سینه سرخ سوادکوه

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3027695
 • شماره مجوز : 701/14439
 • تاریخ مجوز : 28/04/1391
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%